விடுதலை போராட்டத்தில் தமிழ்நாட்டின் பங்கு, பெண்களின் பங்கு, ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான தொடக்ககால கிளர்ச்சிகள், 19 மற்றும் 20 ஆம் நூற்றாண்டுகளில் தமிழ்நாட்டின் சமூக அரசியல் இயக்கங்களின் பரிணாம வளர்ச்சி, பகுத்தறிவு இயக்கங்கள் - திராவிட இயக்கம், சுயமரியாதை இயக்கம்

TNPSC GROUP 1, 2/2A, 4, EO4 & TNEB, TET, RRB, SI/PC


மின்னல் வேக கணிதம்
  • கோச்சிங் சென்டர் போகாமல் வீட்டில் முயற்சி செய்யும் என்னுடைய BROTHER, SISTERகாக மட்டும்

தினம் தினம் TNPSC Test

Start Online test
Total Score

This is correct
Oops you are wrong